Yüksek Teknoloji Toplumu Yolunda Demokrasi ve Kurumlar’ın önemi

Atilla Yesilada’nın kalkınma hakkında yaptığı söyleşinin powerpoint notlarıdır.